آنا یوردوم خمس این وبسایت جهت آشنایی با روستای خمس و جاذبه های گردشگری و مراسمات آن ساخته شده است. امیدوارم مارا در جهت ارتقای کیفیت مطالب با نظرات خود یاری کنید و میتوانیدهر گونه مطلب و عکس و فیلم در رابطه با روستا را از طریق ایمیل و تلگرام برای ما ارسال فرمایید. آدرس جدید : www.khemes.ir شماره تماس :09190908818 www.rkarimzadeh71@gmail.com http://www.khemes.ir 2018-11-17T05:42:19+01:00 text/html 2018-10-05T15:19:58+01:00 www.khemes.ir رضا کریم زاده عزاداری پرشور عاشورای حسینی در روستای خمس سال 1397 http://www.khemes.ir/post/491 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak">عزاداری پرشور عاشورای حسینی در روستای خمس سال 1397 به صورت صداگذاری و تدوین شده همراه با صحنه های تعزیه و کاروان نمادین اسرای کربلا و همچنین تشییع نمادین شهدای کربلا</font></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/IoRw1/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><div align="center"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود ویدیو روی لینک زیر کلیک کنید .</font><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/cf190a4bb3d24e4893458f9fcfdba19d12050289-720p__11781.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8304430926/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" width="191" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-09-30T17:56:24+01:00 www.khemes.ir رضا کریم زاده ویدیو / عزاداری شب عاشورا در مسجد اولیای روستای خمس 1397 http://www.khemes.ir/post/490 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/3Yb2T/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> <div><br></div><div><br></div><div align="center"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود ویدیو روی لینک زیر کلیک کنید .</font><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="https://hw3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/49970bac21c3695885f3e4aa14794d1b12040704-720p__99167.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8304430926/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" width="191" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-09-24T11:17:33+01:00 www.khemes.ir رضا کریم زاده ویدیو / عزاداری پرشور عاشورای حسینی در روستای خمس 1397 http://www.khemes.ir/post/489 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VmuW7/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود ویدیو روی لینک زیر کلیک کنید .</font><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="https://hw3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/18cf53ec9fd8ea65b25e7d65ea9ba47411967943-720p__18106.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8304430926/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" width="191" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-09-21T16:04:51+01:00 www.khemes.ir رضا کریم زاده تاسوعای حسینی - عزاداران روستای خمس http://www.khemes.ir/post/488 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000">کاش امسال خدا رزق مرا بنویسد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000">اربعین پای پیاده سفر کرب و بلا</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000">**************************</font><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337856218/DSCN006900.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337854568/DSCN0160.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2018-09-21T15:53:37+01:00 www.khemes.ir رضا کریم زاده تجمع بزرگ تاسوعای حسینی-روستای خمس http://www.khemes.ir/post/487 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000"> تجمع عزاداران روستاهای خمس ، اسبو ، اسکستان ، درو در امام زاده ابراهیم اسبو</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000"><img src="http://s9.picofile.com/file/8337855342/DSCN0145.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855384/DSCN0121.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855400/DSCN0126.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855426/DSCN0142.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855434/DSCN0149.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8337855450/DSCN0156.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8337855476/DSCN0152.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855500/DSCN0158.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855534/DSCN0102.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337855550/DSCN0113.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000"></font></div>